studio horáček

fcbk, insta







Vizuál uměleckého festivalu Artweek 2017

30. 6. 017

I Liberec má svůj ART WEEK a diváci se jednou za rok mohou konfrontovat se současným uměním. Letošní ročník festivalu rozvíjí téma AUTORSKÉHO RUKOPISU v současném umění. Součástí prezentace uměleckých projektů je výstava soch, objektů nebo intervencí OBJEKT Liberec. Výstava Objekt Liberec jednak historicky navazuje na mimořádnou výstavu Socha a město z roku 1969, kdy se veřejný prostor města stal výstavní platformou pro 30 tehdy aktuálních sochařských projektů. V další linii pak současná výstava s podtitulem MANUÁL DOVEDNOSTI uvažuje o sdíleném prostoru. Umělci vědomě pracují se site-specific instalacemi nebo vhodným propojením a kombinováním již existujících objektů se svým okolím.