studio horáček

fcbk, instaIdentita Ateliéru Železná

28. 11. 018

Brand architektů z Ateliéru Železná je decentní, černobílý a tvrdý jako železo, ze kterého je vyrobeno kružítko neomylně vyřezávající rádiusy architektonických návrhů.. Iniciály názvu ateliéru, tedy A a Ž, se přímo vybízely k typografickému řešení.. „Ážetková“ logika se pak propisuje nejen na vizitky, ale i na web, do výkresů a dalších materiálů.