studio horáček

fcbk, instaStudie Informačního systému do Jablonce

1. 6. 016

Pro město Jablonec nad Nisou jsme společně s architektonickým studiem Mjölk navrhli grafický styl sestávající z univerzálně srozumitelných ikon a textu s překladem. Ikony jsou jednoduché, použitelné v různých velikostech a lze je doplňovat dle potřeb města. Jsou také dobře srozumitelné pro cizince. Dále jsme navrhli nový způsob, jak návštěvníky městem provést a jak je navigovat do míst, která by neměli minout. Podstatné pro nás bylo, aby si jak místní obyvatelé, tak návštěvníci, zamilovali fyzické prvky informačního systému a považovali je za jemnou výzdobu města. Dalšími vrstvami navrženého informačního systému se tak staly trasy procházející městem, které jsou značené korálky a kříží se u velkého modelu na náměstí před radnicí. Korálek je tradičním prvkem pro Jablonec, je levný, trvanlivý a zářivý.. Poslední vrstvou systému jsou pak sady map pro různé zájmové skupiny návštěvníků Jablonce nad Nisou, které budou dostupné v infocentru a které pomohou s navigací nejen v případě nepříznivých venkovních podmínek. Dne 19. 5. 2016 byl po krátké prezentaci návrh studie schválen zastupiteli města. V současné době probíhá tvorba žádosti o dotaci na samotnou realizaci infosystému.. Díky za skvělou spolupráci!