studio horáček

fcbk, instaVizuál výstavy Valeriana Karouška v OGL

14. 5. 015

...Valerian Karoušek se směle může řadit po bok takových sochařů, jako byli Ladislav Zívr, s nímž sdílel estetiku na počátku své tvorby, nebo Karel Nepraš, jehož sochy lehce připomínají některé z Karouškových posledních plastik vytvořených v duchu nové figurace. Stěžejní část Karouškova díla z kovu a kamene těžko nachází v českém prostředí obdobu. Jeho originální plastiky vzniklé z kovu a valounů, které obvykle hledal v řece Jizeře, nebo části strojů svědčí jak o velké fantazii tvůrce, tak řemeslné zručnosti a technických dovednostech...
(z předmluvy kurátorky Markéty Kroupové ke katalogu Valeriana Karouška)