studio horáček

fcbk, instaFenomén pomník v Severočeském muzeu

7. 7. 022

Grafika výstavy o problematice objektů na pomezí sochy, landartu, piety a site-specific s výmluvným názvem „Fenomén pomník“. Plakát i celkový vizuál je postaven na grafice výstavních panelů prezentujících jednotlivé objekty. Výstava si klade za cíl stát se pomyslným oknem do světa moderních pomníků, přičemž nemá být vyčerpávajícím katalogem, ale spíše se snaží na vhodných příkladech ukázat šíři pomníkového světa. Proto je grafika výstavy doplněna i o reálné výkřiky anonymního publika. „Je to děs! To nemůže vypadat aspoň trochu důstojně?“